Kvislavegen  (tidligere Hovdavegen)

Tilleggsavgift ved ikke betalt billett: Kr. 600,-

Type billettPris
Dagstur bilKr. 60
Lastebil/bussKr. 200
Enkelttur lastebil m/hengerKr. 200
Helårskort 01.01-31.12Kr. 1800 / 2500 / 2700
Sommersesongkortselges ikke lenger
TilknytningsavgiftKr. 6000 fra 01.01.2016
Døgnavgift vinterKr. 100 (tidligere kr. 60)

.

Ansvarlig for brøyting av Kvislavegen
Morten Hande - tlf. 99 16 95 08
 
Ansvarlig for automatkort
Hamres Kontor
tlf. 90 95 10 28 - epost: hamrekontor@gmail.com

Kart kan lastes ned her.

Info fra veien : Det er installert ny bom der du fra fornyelsen i 2018 selv kan fornye ditt automatkort i bommen ved å betale med bankkort. Alle med sesongkort i 2017 vil få tilbud om kun årskort fra 2018 - men ingen betaling for november og desember.
Følg med på skjermen fra 01.12 så vil du ved å følge info her kunne fornye for kommende år.

Automatbom for stølsvegen

Automatbom medfører rettferdighet for alle som brukar vegen, i tillegg blir det video overvåkning ved passering av bommen noko som vil virke prevantivt ang. innbrudd i området. Dette er også viktig for vedlikehaldet av stølsvegen at alle som brukar vegen er med og betaler.  

Betaling av enkelttur - kr. 60,00 - dette må betalast kontant i bommen.

Årskort uten kjøring over fjellet kr. 1.800
Årskort inkl. kjøring over fjellet kr. 2.500
Årskort inkl. kjøring over fjellet og inkl. kjøring til Syndinstøga om vinteren kr. 2.700

Engangsavgift for selve bomkortet er kr. 200.
Årskortet inkluderer også all vinterparkering i området.  
Alle med årskort over fjellet kan også benytte stølsvegen Høyme-Strø da fortrinnsvis ved dårlig vær om vinteren.
NB - nye automatkort er ikkje aktivert her ennå etter igangsetting nytt bomsystem, blir gjort ila sommeren.

Automatkortet gjeld for 1 bil ved bompasseringa, kjem ein med fleire bilar samtidig må den andre betala kontant i bommen. Kortet kan ikkje lånast ut til uvedkomande, misbruk kan medføre sperring av kortet.

Dersom ein mistar kortet sitt kan ein få nytt mot innbetaling av  kr. 200 i eingongsavgift for ny plastbrikke. Ta da kontakt med Hamre Kontore på 90951028 eller aller helst på mail : hamrekontor@gmail.com  Det mista kortet vil då bli sperra.

Spørsmål vedr. automatkort kan skje til Hamre Kontor, Vestsidevegen 1250, 2960 RØN - hamrekontor@gmail.com eller tlf. 90951028. Inntil videre må alle som ønsker nye kort eller få erstattet gammelt kort ta kontakt på mail over.

Andre henvendelsar skjer skriftleg til Kvislavegen, v/Lars Kvissel, 2967 Lomen - lkvissel@bbnett.no

Vinterbrøyting

Morten Hande har avtale med Kvislavegen om brøyting i vinterhalvåret fra 1. november til 1. mai. Det er ulike priser om en ønsker å kjøre over fjellet eller ikkje - i tillegg er det kr. 200 ekstra for å kunne kjøre til Syndinstøga.  Ved dårlig vær og vegen stengt over fjellet så kan alle med årskort alternativt kjøre opp / ned stølsvegen Høyme - Strø, automatkortet vil også fungere her.  Sideveiene og veiene inn til hytta må de avtale direkte med den den de ynskjer skal brøyte og oppgjør skjer direkte til denne. De som ikke har årskort og passerer gjennom automatbommen må betale bomavgift kr. 60,- og døgnavgift kr. 100 pr døgn for de overnattinger de foretar på innsiden av bommen. Døgnavgift gjelder hele perioden fra 1. november til 1. mai. For de som bruker hytta en del kan det fort lønne seg å kjøpe helårskort og da slipper man også å styre med penger til bom- og døgnavgift.

Hver helg fra fredag kl. 1700 og utover vil veien være brøytet og det samme fra søndag kl. 1200 og utover.

Til alle som bygger hytte med tilknytning til Kvislavegen.

En tilknytningsavgift til Kvislavegen pålydende Kr 6000,- (fra 01.01.2016) (tidligere 3000) skal betales uoppfordret til.
Kto. 2153 05 00575. Husk å påføre gnr. og bnr. på bankgiro.

Dette er en engangsavgift, denne avgifta kommer i tillegg til ordinær bomavgift / årskort.