Stølsvegen Høyme-Syndin-Strø - nå også med bankkortterminal..

Straffegebyr ved ikke betalt billett kr. 600 + takst.

Kart kan lastes ned her.

Priser :

Personbil enkelttur                                           kr.      60,-
Buss/Lastebil enkelttur                                    kr.     250,-
Døgn/parkeringsavgift 01.11-01.05                 kr.       60,- (gjelder de som parkerer på parkeringsplasser oppbrøytt av stølsvegen)

Årskort personbil 01.01 - 31.12                        kr. 2.500,-  +kr. 200 engangsavgift kjøp av automatkort
Sommersesongkort personbil 01.05-31.10     kr.     800,-  +kr. 200 engangsavgift kjøp av automatkort

Nye kortkjøpere av årskort betaler halvpris kr. 1250 + 200 = kr. 1450 når kortet kjøpes etter 01.07.
Enkeltturer og døgn/parkeringsavgift betales helst med bankkort i terminal ved automatbommen
.
Alle med automatkort som får tilsendt faktura hvert år må også betale kr. 25 i årlig adm. avgift for utsending av giro og informasjon vedr. fornying av kort. Stølsvegen mot Kvien -Syndin og ned til Pyttingen blir også brøytet.

Ansvarlig for brøyting
Vidar Tørstad - tlf. 906 50 480
Geir Arne Dokken - tlf. 906 24 087
Styreformann for vegen
Knut Kjøs Egge
tlf. 997 10 967

Info fra veien : Det vil i starten av 2017 bli skiftet ut alle automatkort for bommen til ny type der du fra fornyelsen i 2018 selv kan fornye ditt automatkort i bommen ved å betale med bankkort. Det vil først bli sendt ut giro til alle med info om dette og betaling for 2017.  Kort vil deretter bli sendt ut til alle som har betalt for 2017 - engangspris pr. kort vil være kr. 150.

Automatbom for stølsvegen

Automatbom medfører rettferdighet for alle som bruker veien, i tillegg blir det videoovervåkning ved passering av bommen noe som vil virke preventivt ang. innbrudd i området. Dette er også viktig for vedlikeholdet av stølsveien at alle som bruker veien er med og betaler, det koster å holde veien i god stand.

Betaling av enkelttur - kr. 60 ,dette må betales kontant i bommen ved myntinnkast eller helst med bankkort i terminalen
Døgn/parkeringsavgift kr. 60 pr døgn/dato betales helst med bankkort i terminalen eller kontant i konvolutt i rød kasse på bomhus.

Kjøp av automatkort for stølsvegen
Kjøp av automatkort - årskort kr. 2.500+ engangsavgift for automatkortet kr. 200 = kr. 2.700. Dette årskortet inkluderer også all vinterparkering. Sommersesongkort 01.05 - 01.11 kr. 800 + 200= kr. 1.000.  
Alle lastebileiere (o/7500 kg) må ta kontakt med Hamre Kontor om dei ynskjer årskort for betaling etter antall turer i etterkant.

Fordi det skal byttes ut automatkort i starten av 2017 må alle som ønsker nytt automatkort inntil videre ta kontakt med Hamre Kontor på epost hamrekontor@gmail.com

Automatkortet gjelder for 1 bil ved bompasseringen, kommer en med flere biler samtidig må den andre betale kontant i bommen. Kortet kan ikke lånes ut til uvedkommende, misbruk kan medføre sperring av kortet.
Krav om fornying årskort sendes ut i midten av november hvert år med forfall ca. 05.12.

VIKTIG

Til alle med automatkort : Informasjon med navn og kortnummer skal ligge godt synlig i frontrute. Dersom det ved kontroll ikke ligger nødvendig dokumentasjon lett synlig vil det bli utskrevet ett forelegg på kr. 600,- pluss evt takst.

Spørsmål vedr. automatkort kan skje til
Hamre Kontor
Vestsidevegen 1250, 2960 RØN
Tlf. 909 51 028 / mail : hamrekontor@gmail.com

Vinterparkering.

Biler skal ikke stå parkert nærmere vegkant enn 10 meter, grunnet brøyting. Parkering nærmere en 10 m skjer på eget ansvar.

Brøyting

Veien blir brøytet mellom 08 00 til 22 00, virkedager. 10 00 til 22 00 helg og helligdager.

Andre henvendelser skjer skriftlig til Vegen Høyme - Strø,  v/Knut Kjøs Egge, 2967 Lomen - eller helst til mail : kkjoeseg@online.no