Stølsvegen Høyme-Syndin-Strø - nå også med bankkortterminal..

Tilleggsavgift ved ikke betalt billett 10 x bomavgift kr. 600 + takst.

Kart kan lastes ned her.

Priser :

Personbil enkelttur sommer                            kr.      60,-
Personbil enkelttur vinter (01.11-01.05)          kr.    100,-
Buss/Lastebil enkelttur                                    kr.     250,-
Døgn/parkeringsavgift 01.11-01.05                 utgår fra 01.11.2017

Årskort personbil 01.01 - 31.12                    kr. 2.500,-  +kr. 200 engangsavgift kjøp av automatkort
Sommersesongkort personbil selges ikkje - kun årskort fra 01.11.2017

Nye kortkjøpere av årskort betaler halvpris kr. 1250 + 200 = kr. 1450 når kortet kjøpes etter 01.07.
Enkeltturer og døgn/parkeringsavgift betales med bankkort i terminal ved automatbommen
.
Stølsvegen mot Kvien -Syndin og ned til Pyttingen blir også brøytet.

Ansvarlig for brøyting
Vidar Tørstad - tlf. 906 50 480
Kai Arne Tørstad tlf  918 18 844

Styreformann for vegen
Gerd Reidun Westerheim
tlf. 990 95 247
gerdreidun51@gmail.com

Info fra veien :
Alle med årskort må selv fornye kortet i bommen - følg med på skjermen fra 01.12 , da får du spørsmål om fornyelse neste år. Årskort vil også fungere på Kvislavegen, men når du skal fornye så må dette skje i bommen til Strøsvegen.

Automatbom for stølsvegen

Automatbom medfører rettferdighet for alle som bruker veien, i tillegg blir det videoovervåkning ved passering av bommen noe som vil virke preventivt ang. innbrudd i området. Dette er også viktig for vedlikeholdet av stølsveien at alle som bruker veien er med og betaler, det koster å holde veien i god stand.

Betaling av enkelttur - kr. 60 / 100, dette må betales i bommen med bankkort i terminalen (eller evt. SMS)

Kjøp av automatkort for stølsvegen
Kjøp av automatkort - årskort kr. 2.500+ engangsavgift for automatkortet kr. 200 = kr. 2.700.   

Alle som ønsker nytt automatkort kan ta kontakt med Hamre Kontor på epost: hamrekontor@gmail.com eller ring 90951028 e/kl. 17:00
Sendes da i posten eller avtales hentes i Valdres. Gjelder også hvis mistet kort og du ynskjer erstatningskort.

Automatkortet gjelder for 1 bil ved bompasseringen, kommer en med flere biler samtidig må den andre betale kontant i bommen. Kortet kan ikke lånes ut til uvedkommende, misbruk kan medføre sperring av kortet.

VIKTIG

Til alle med automatkort : Informasjon med navn og kortnummer skal ligge godt synlig i frontrute. Dersom det ved kontroll ikke ligger nødvendig dokumentasjon lett synlig vil det bli utskrevet ett forelegg på kr. 600,- pluss evt takst.

Kjøp / Spørsmål vedr. automatkort kan skje til
Hamre Kontor
Vestsidevegen 1250, 2960 RØN
Tlf. 909 51 028 e kl. 17:00 / mail : hamrekontor@gmail.com

Vinterparkering.

Biler skal ikke stå parkert nærmere vegkant enn 10 meter, grunnet brøyting. Parkering nærmere en 10 m skjer på eget ansvar.

Brøyting

Veien blir brøytet mellom 08 00 til 22 00, virkedager. 10 00 til 22 00 helg og helligdager.

Andre henvendelser skjer skriftlig til Vegen Høyme - Strø,
 v/Gerd Reidun Westerheim Tyinvegen 2675 2967 Lomen
- eller helst til mail : gerdreidun51@gmail.com